Blekslage

Blekslage

Aan het Mussel Aa Kanaal


In de krant

Krantenartikelen waar Blekslage en omgeving in voor komt.

Agrarisch nieuwsblad 06-05-1941

Eindles Lagere Landbouwschool.

VLAGTWEDDE. In tegenwoordigheid van talrijke autoriteiten en eenige ouders van leerlingen werd aan de hoogste klasse der Lagere Landbouwschool de laatste les afgenomen.

De voorz. van het schoolbestuur, de heer B. Dijkhuizen Ezn. heette met een gepast woord de aanwezigen welkom, in 't bijzonder den Rijkslandbouwconsulent te Veendam, den heer P. Sneeuw en het Dagelijksch Bestuur der Gem. Vlagtwedde.
De voorz. kon tot zijn genoegen mededeelen, dat het aantal leerlingen voor den nieuwen cursus de twintig reeds weer overschreed.

Hierna verkreeg het hoofd der school, de heer J. Siebring, het woord voor het afnemen van de laatste les.
De antwoorden getuigden van goede studie.

In plaats van burgemeester Beins was de Rijkslandbouwconsulent bereid gevonden om de diploma's uit te reiken.
De heer Sneeuw kon in zijn toespraak tot zijn vreugde mededeelen, dat aan alle 25 leerlingen een diploma kon worden uitgereikt en dat deze klas een bij uitzondering goede klas genoemd kon worden.
Spreker drukte den jongens vooral op het hart om onder deze moeilijke omstandigheden zooveel mogelijk van het geleerde te profiteeren tot heil van hen zelf en van de gemeenschap.

De volgende leerlingen ontvingen een einddiploma:
J. Engelkes, Wedderveer.
T. Hoeksema, Oude-Schans.
A. Potze, Jipsinghuizen.
H. Meijer, Hamdijk.
H. Huisman, Onstwedde.
B. Oldenburger, Numero Dertien.
P. Boven, Vriescheloo.
G. Hoeksema, Oude-Schans,
allen met het praedicaat met zeer veel vrucht.

J Veninga, Nieuwe-Pekela.
R. Marring, Hebrecht.
H. Lewering, Blijham.
A. Greven, Weite.
J Potze, Ter Wisch.
A. Meijer, Jipsinghuizen.
J Stuut, Vriescheloo.
J. Tammes, Veele.
C. Begeman, Bellingwolde.
A. Lewering, Blijham,
allen met het praedicaat met veel vrucht.

J Tempel, Blekslage.
M. Bots, Hoorn.
B. Meems Onstwedde.
A. Drewes, Wollingboermarke.
P. Volders, Weite.
J. Drenth, Hebrecht.
J. Velema, Renneborg,
allen met het praedicaat met vrucht.

Bevorderd.

Tot de vierde klasse werden bevorderd:
H. Heun, Weende.
P. Everts, Vlagtwedderveenen.
B Lohof, Veele.
K. Boskers, Onstwedde.
H. ten Have, Onstwedde.
H. Küpers, 't Hek.
R. Buirs, Wollinghuizen.
J. Vloo, O.d. Dijk.
F. Bouman, Vlagtwedderveldhuis.
H. Hinrichs, Wedde.
K. Schreuder, Vlagwedderveldhuis.
H Kranenborg, Ekamp.
E. Zomerman, Ekamp.
B. Houwen, Wedderbergen.
W. Hubbeling, O. d. Dijk.

Tot de derde klasse werden bevorderd:
W. Huiting, Onstwedderholte.
S. Boels, Vlagtwedde.
E. Bentum, Numero Dertien.
H. Schuring, Veerste Veldhuis.
K. Tammenga, Jipsinghuizen.
H. Greven, Weite.
E. Behling, Hoorn.
H. Potze, Jipsinghuizen.
T. Uil, Ellersinghuizen.
J. v. d. Wal, Veelerveen.
H. Moorlag, Vlagtwedderveldhuis.
D. Greven, Weite.
R. Kuper, Veele.
J. Bouman, Vlagtwedderveldhuis.
M. de Vries, Beerta.
H. Bruining, Onstwedde.
H. Wubs, Vlagtwedde.
H. Holtman, Weende.
E. Löning, Ellersinghuizen.
H. Kruize, Weddermarke.
R. Twiest, Ellersinghuizen.
H. Katuin, O.d. Dijk.
R. Schoonbeek, Ter Haar.
H. Dijkmeijer, Veele.
Niet bevorderd 1 leerling.

Tot de tweede klasse werden bevorderd:
H. Dubben, Sellingerbeetse.
A. Tempel, Blekslage.
J. Oortwijn, Alteveer.
G. Sterenborg, Sterenborg.
H. Trenning, Onstwedde.
D. Drenth, Hebrecht.
J. Lohof, Vriescheloo.
H. Oostsrveld, Onstwedde.
H. v. d. Zwaag, Vriescheloo.
J. Bruins, Veelerveen.
A. Tammenga, Jipsinghuizen.
W. Blikman, Vlagtwedde.
D. Kiewiet, Hoorn.
D. de Boer, Oude Pekela.
J. Luth, Vriescheloo.
H. Goren, Vriescheloo.
B. Koets, Vriescheloo.
H. v. d. Veen, Wedde.
B. Sassen, Sellingen.
A. Alveringh, Vlagtwedde.
G. J. Marring, Hebrecht.
J. v. d. Wal, Bellingwolde.
Niet bevorderd 2 leerlingen.

Tot de eerste klasse werden toegelaten 20 leerlingen.

Na deze uitreiking voerde nog het woord de heer H. J. Greven, als voorzitter der Ver. v. Oudleerlingen, die den wensch uitsprak, dat de scheidende leerlingen allen toe zouden treden tot de ver. v. oudleerl.

Aan het slot sprak de heer B. Dijkhuizen namens het schoolbestuur nog waarderende woorden over den goeden gang van zaken aan de school en dankte allen, die aan dezen middag hadden medegewerkt.

 

Korte artikelen uit diverse kranten
Kerk der Hervormde gemeente opnieuw hersteld 02-02-1852
Kanalisatie van Westerwolde 28-11-1893
Kanalisatie van Westerwolde 30-05-1900
Branden 15-08-1911
Raadsvergadering 03-05-1913
Coöp. Raiffeisen Bank 20-05-1913
Afloop van aanbesteding 21-08-1913
Aanbesteding 04-09-1913
Raadsvergadering van Onstwedde 10-04-1914
Uitkomst aanbestedingen 06-05-1914
Verkoop Landerijen Vlagtwedde 02-10-1915
Afloop van verk. en aanb. 16-01-1916
Controle op het verwerken van aardappelen 11-09-1918
Vergadering raad Onstwedde 22-05-1922
Afloop van verkoop en aanbesteding 07-04-1933
Naamlooze Vennootschappen 13-09-1934
Diplomauitreiking Landbouwschool 01-05-1936
Eindles Lagere Landbouwschool 06-05-1941
Groninger Paardenstamboek 24-06-1941
Twee-jarig kindje verbrand 09-12-1950
Centrale Keuring Groningen 08-07-1954
De grote Fokdag te Stadskanaal 08-07-1955
Boerderijbrand te Vosseberg-Mussel 02-06-1956
De fokdag van de Veenkoloniale Hippique Vereniging te Stadskanaal 23-07-1956
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 19-06-1957
Lokale keuringen warmbloedpaarden 19-06-1958
Stamboekkeuringen warmbloedmerries in de Kanaalstreek 16-05-1959
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 18-06-1959
Landbouwer lette niet op en werd dodelijk gewond 13-12-1961
Acties drongen defensie terug 08-02-1975
Woonboerderij te koop 30-11-1994
Onstwedders bouwen reuzencatamaran 25-05-2002
Martha van de Weerd verruilt theetuin voor olijfbomen 26-06-2002
Chauffeur bekneld na kantelen truck 03-02-2005
Speurneuzen ontdekken 30 'rotte kiezen' 14-01-2010
Waaghals redt huis van ma buizerd 06-03-2012

 

© blekslage.nl - disclaimer