Blekslage

Blekslage

Aan het Mussel Aa Kanaal


In de krant

Krantenartikelen waar Blekslage en omgeving in voor komt.

De waarheid 08-02-1975

Acties drongen defensie terug

Bevolking bij Ter Apel voerde jarenlange strijd tegen militair oefenterrein.

(Van onze correspondent)

Het plan om een militair oefenterrein van 3.000 a 6.000 ha te vestigen bij Ter Apel, het plan-Kikkert, werd een klein jaar geleden definitief afgewezen.
Wat de regeringen van De Jong en Biesheuvel tevergeefs hadden geprobeerd er door te drukken moest uiteindelijk door Den Uyl worden ingetrokken.
Zo is ieder kabinet op zijn wijze gevoelig voor de massale strijd van een eensgezinde bevolking.

Vóór zijn kabinetsperiode wees Den Uyl óók een militair oefenterrein voor het Lauwersmeer af.
Nu, als premier, is hij daar weer voorstander van. De bevolking van dit gebied beseft echter dat de Oostgroningers vijf jaar lang hebben moeten opboksen tegen een grote kamermeerderheid, van de VVD tot in de PvdA, en dat hun manifestatie van a.s. zaterdag ook niet het einde betekent van hun acties.

Eensgezind optreden schept tweedracht onder tegenstanders

Allerlei beloften en uitspraken dat de bevolking zo aardig was en de actievoerders zo grof, om te pogen verdeeldheid te zaaien, konden de kamermeerderheid voor het plan-Ter Apel niet doen omzetten in een besluit over het militaire oefenterrein.
De Oostgroningers waren niet te vermurwen. Terwijl hun eensgezindheid steeg, namen de tegenstellingen tussen de aanvankelijke voorstanders in politieke partijen toe en gingen ook de generaals met elkaar in de clinch over het plan-Kikkert. Toen was het pleit definitief beslecht.

Boeren naar Lauwersmeer

Ondertussen was Kikkert zijn kamerlidmaatschap kwijtgeraakt. Daarna kreeg hij een baan aangeboden als adviseur over de binnenlandse politieke verhoudingen voor Dassault, het Franse concern dat tracht met alle middelen Nederland met de atoomstraaljager de Mirage op te zadelen én beschuldigd wordt van poging tot omkoping...

Kikkert had in Ter Apel en omgeving de functie het militaire plan voor te stellen als een economische stimulans en daarmee de bevolking om te kopen. Daarvoor moest hij de bezwaren negeren of als ridicuul voorstellen.

De inwoners, de boeren, mensen die hun ontspanning zoeken en natuurvrienden, zij lusten er geen brood van. Pikant detail daarbij is, dat de boeren, die bij honderden hun land zouden moeten verlaten, een prachtig nieuw stuk land in het vooruitzicht werden gesteld... in het Lauwersmeer.

Over de aanverwante werkgelegenheid van de landarbeiders, loonwerkers, arbeidsplaatsen in de aardappelmeelindustrie, daarover werd zoveel mogelijk gezwegen, evenals over de middenstanders. Het feit, dat de dorpen Sellingerbeetse, Kopstukken, Branberg, Jipsingboertange, Oomsberg, Blekslage, Vledderveen én Mussel moesten verdwijnen werd door Kikkert c.s. liever ook niet ter tafel gebracht.
Maar de militaire plannen hielden een complete volksverhuizing in.

Het actiecomité Plan Kikkert NOOIT, dat de acties van de bevolking leidde, leerde uit Oirschot dat de hoogwaardige natuurgebieden aldaar tot een woestenij waren gemaakt door militaire rupsvoertuigen. Zozeer, dat generaal IJsselstein uit militair oogpunt nog weinig realiteitswaarde aan dit terrein toekende. Minister Schut, uit de regering-De Jong, maakte zich belachelijk door te stellen dat de grond bij Ter Apel slecht was omdat grote stukken land onder water staan. Hij had met zijn helikopter boven de vloeivelden van de aardappelmeelfabrieken gevlogen.

Samenwerking met Bundeswehr

Het felle verzet van de Oostgroningse bevolking betrof niet alleen de gevolgen van de militaire plannen zoals die officieus en officieel op tafel kwamen.
Er bestonden aanwijzingen dat het militaire oefenterrein samen met een aantal terreinen én een groot militair vliegveld over de Duitse grens gebruikt zou worden in samenwerking met de Bundeswehr.
En dan te bedenken dat het plan-Ter Apel 'zo nodig' was omdat de nieuwe militaire oefenterreinen bij Oirschot en op de Harskamp niet door gingen en het plan-Lauwersmeer nu 'zo nodig' is volgens staatssecretaris Stemerdink omdat Ter Apel niet doorgaat.

De vele acties van de bevolking brachten een aantal generaals op het idee dat Ter Apel moest worden afgeschreven omdat het 'te klein' was. (3.000 tot 6.000 hectare te klein!!) Vooral na de grote oefening in Duitsland onder de naam Big Ferro, waarbij de militairen 'zo heerlijk' door dorpen en over akkers mochten struinen, liet men. Ter Apel vallen.

Wie beslist

Evenals ten aanzien van het Lauwersmeer is bij Ter Apel getracht een sfeer te scheppen van 'de regering beslist toch'. Dit was aanvankelijk nog niet zo, maar het werd steeds luider geroepen nadat de bevolking steeds luider tegen de plannen ageerde. Gemeenteraden, de afdelingen van bijna alle politieke partijen, de vakbondsafdelingen, de plaatselijke industrie, op één na alle middenstandsorganisaties, de boerenorganisaties, de Kamer van Koophandel, zij allen spraken zich, ondersteund door de provinciale staten, tegen de militaire plannen uit.

Met verschillende manifestaties in de openlucht, autotochten, talrijke protestvergaderingen, met affiches, demonstraties op het Binnenhof werd de bevolking gemobiliseerd en zij hield vol. Op het Volkscongres van 1972 in Groningen werd voor een menigte van 2.000 mensen uit alle lagen van de bevolking gesteld dat het duidelijk is dat militaire oefenterreinen alleen maar passen in een afbraakpolitiek van de regering, zoals in het EEG-parlement is verkondigd dat niet alle achtergebleven gebieden kunnen worden opgevijzeld.
Onder groot enthousiasme stelde de spreker op dat congres vast: 'Wij zullen blijven demonstreren tot ze ons industrialiseren in plaats van militariserer'.

In het Lauwersmeer komen de acties van de bewoners, van de pendelaars, vissers, boeren, middenstanders en van allen die willen genieten van de natuur, de rust en de enorme recreatieve mogelijkheden nu goed van de grond. Het duurde in Ter Apel 5 jaar voordat het militaire oefenterrein onder de tafel was verdwenen. Defensie wil pas in 1980 daadwerkelijk beginnen te oefenen in het Lauwersmeer, dat duurt dus ook nog 5 jaar.

 

Korte artikelen uit diverse kranten
Kerk der Hervormde gemeente opnieuw hersteld 02-02-1852
Kanalisatie van Westerwolde 28-11-1893
Kanalisatie van Westerwolde 30-05-1900
Branden 15-08-1911
Raadsvergadering 03-05-1913
Coöp. Raiffeisen Bank 20-05-1913
Afloop van aanbesteding 21-08-1913
Aanbesteding 04-09-1913
Raadsvergadering van Onstwedde 10-04-1914
Uitkomst aanbestedingen 06-05-1914
Verkoop Landerijen Vlagtwedde 02-10-1915
Afloop van verk. en aanb. 16-01-1916
Controle op het verwerken van aardappelen 11-09-1918
Vergadering raad Onstwedde 22-05-1922
Afloop van verkoop en aanbesteding 07-04-1933
Naamlooze Vennootschappen 13-09-1934
Diplomauitreiking Landbouwschool 01-05-1936
Eindles Lagere Landbouwschool 06-05-1941
Groninger Paardenstamboek 24-06-1941
Twee-jarig kindje verbrand 09-12-1950
Centrale Keuring Groningen 08-07-1954
De grote Fokdag te Stadskanaal 08-07-1955
Boerderijbrand te Vosseberg-Mussel 02-06-1956
De fokdag van de Veenkoloniale Hippique Vereniging te Stadskanaal 23-07-1956
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 19-06-1957
Lokale keuringen warmbloedpaarden 19-06-1958
Stamboekkeuringen warmbloedmerries in de Kanaalstreek 16-05-1959
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 18-06-1959
Landbouwer lette niet op en werd dodelijk gewond 13-12-1961
Acties drongen defensie terug 08-02-1975
Woonboerderij te koop 30-11-1994
Onstwedders bouwen reuzencatamaran 25-05-2002
Martha van de Weerd verruilt theetuin voor olijfbomen 26-06-2002
Chauffeur bekneld na kantelen truck 03-02-2005
Speurneuzen ontdekken 30 'rotte kiezen' 14-01-2010
Waaghals redt huis van ma buizerd 06-03-2012

 

© blekslage.nl - disclaimer