Blekslage

Blekslage

Aan het Mussel Aa Kanaal


In de krant

Krantenartikelen waar Blekslage en omgeving in voor komt.

Het nieuws van den dag 28-11-1893

Kanalisatie van Westerwolde

Zaterdagnamiddag werd te Wedde eene zeer druk bezochte vergadering van de Vereeniging ter bevordering van de Kanalisatie van Westerwolde gehouden, onder presidium van den Heer B. L. Tijdens, van Nieuw-Beerta.

Van het Hoofdbestuur van den 'Bond van Orde door Hervorming' was een schrijven ingekomen, waarin sympathie met het streven der vereeniging werd betuigd. Bij het zenden van adressen aan de Regeering en de Staten dezer provincie zal het Bestuur gaarne steun verleenen aan de vereeniging.

Door den Heer Bauer, belast met het opmaken van plannen, teekeningen, enz., werd mededeeling gedaan van zijn werkzaamheden.
De richting der kanalen was vastgesteld als volgt: Het kanaal ten oosten van de Mussel A zal beginnen bij het zesde pand van het Stadskanaal, verder in schuinsche richting langs de gemeentescheiding, ten westen van den Musselweg, tot 1000 M. ten noorden van de Kopstukken, met eene ombuiging naar de Karel Schenksloot, deze volgende, tot Barlagen, langs het Oosterhalsdiep, bezuiden Sterenborg en Terwupping, door de Zuidesch, bezuiden Luchtenberg, langs de scheiding tusschen de velden van Vlachtwedde en Veele tot den Ouden Veendijk.
Bovendien is een zijtak naar Onstwedde ontworpen.

Het kanaal ten oosten van de Ruiten A zal beginnen te zuiden van Ter Apel, langs den weg door het Middenbroek, bij den Vosseberg, door de Rolage, den Middenweg volgende, door het Zuidveld, oostelijk langs den Zuidesch bij Sellingen, door de Oude Kampen, door de Wollinghuizer en Vlachtweddermarken door den straatweg naar Boertange, langs de Vennen den Ouden Veendijk, alwaar het zich zal vereenigen met het eerstgenoemde kanaal, om daarna te vervolgen tot aan het Veendiep, verder langs de Veensloot door Letha, gemeente Bellingwolde, naar de Fleschke langs den grintweg naar Oudeschans, om even ten noorden van die plaats in de Westerwoldsehe A te vallen, uit dit kanaal is een zijtak ontworpen naar Boertange.

De kanaallengte bedraagt 60 KM. Minstens negen sluizen zullen moeten worden gebouwd, liefst van hout. De begrooting kan niet juist worden opgegeven.
Globaal opgegeven, zal 15 ton noodig zijn. Gebrek aan water op Westerwolde zal bij een goede regeling der sluizen evengoed te voorkomen zijn, als het onrustbarend stijgen van het water in de beneden A.

De op- en aanmerkingen van de heeren Boels, Steenekes, Trenning, Dr. Tresling, Hommes, Timmermans, werden zeer zakelijk door den Heer Bauer beantwoord.

De aftredende bestuursleden, de heeren B. L. Tijdens, te Nieuw-Beerta, Dr. A. W. Tresling, te Nieuweschans, en F. Boels, te Onstwedde, werden herkozen.

De inkomsten voor 't volgende dienstjaar werden vastgesteld op f 1.190 de uitgaven op f 5.066.

Door den Heer Kuipers, van Vlachtwedde, werd de wenschelijkheid uitgesproken, om afdrukken van de door den Beer Bauer geteekende kaart van de kanaalplannen voor een matigen prijs beschikbaar te stellen.
De Heer A. A. Lubberts, van Kroonpolder, zou zoo gaarne het ledental aanmerkelijk zien toenemen en wekte allen op, hiervoor werkzaam te zijn.

 

Korte artikelen uit diverse kranten
Kerk der Hervormde gemeente opnieuw hersteld 02-02-1852
Kanalisatie van Westerwolde 28-11-1893
Kanalisatie van Westerwolde 30-05-1900
Branden 15-08-1911
Raadsvergadering 03-05-1913
Coöp. Raiffeisen Bank 20-05-1913
Afloop van aanbesteding 21-08-1913
Aanbesteding 04-09-1913
Raadsvergadering van Onstwedde 10-04-1914
Uitkomst aanbestedingen 06-05-1914
Verkoop Landerijen Vlagtwedde 02-10-1915
Afloop van verk. en aanb. 16-01-1916
Controle op het verwerken van aardappelen 11-09-1918
Vergadering raad Onstwedde 22-05-1922
Afloop van verkoop en aanbesteding 07-04-1933
Naamlooze Vennootschappen 13-09-1934
Diplomauitreiking Landbouwschool 01-05-1936
Eindles Lagere Landbouwschool 06-05-1941
Groninger Paardenstamboek 24-06-1941
Twee-jarig kindje verbrand 09-12-1950
Centrale Keuring Groningen 08-07-1954
De grote Fokdag te Stadskanaal 08-07-1955
Boerderijbrand te Vosseberg-Mussel 02-06-1956
De fokdag van de Veenkoloniale Hippique Vereniging te Stadskanaal 23-07-1956
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 19-06-1957
Lokale keuringen warmbloedpaarden 19-06-1958
Stamboekkeuringen warmbloedmerries in de Kanaalstreek 16-05-1959
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 18-06-1959
Landbouwer lette niet op en werd dodelijk gewond 13-12-1961
Acties drongen defensie terug 08-02-1975
Woonboerderij te koop 30-11-1994
Onstwedders bouwen reuzencatamaran 25-05-2002
Martha van de Weerd verruilt theetuin voor olijfbomen 26-06-2002
Chauffeur bekneld na kantelen truck 03-02-2005
Speurneuzen ontdekken 30 'rotte kiezen' 14-01-2010
Waaghals redt huis van ma buizerd 06-03-2012

 

© blekslage.nl - disclaimer