Blekslage

Blekslage

Aan het Mussel Aa Kanaal


In de krant

Krantenartikelen waar Blekslage en omgeving in voor komt.

Leydse courant 02-02-1852

Kerk der Hervormde gemeente opnieuw hersteld

GRONINGEN, 28 Januarij.

In het afgeloopen jaar is in het dorp Onstwedde, in het zuidoosten dezer Provincie, de eeuwen oude kerk der Hervormde gemeente opnieuw hersteld en van binnen vertimmerd.

Uit een paar gedenksteenen in den muur blijkt, dat zulks reeds meermalen plaats had; de eerste steen is van het jaar 1713, en heeft onder anderen tot opschrift: Exod. XXV: 8: 'En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone.' De andere gedenksteen is van het jaar 1837. Beide herstellingen hebben echter de kerk en toren nog genoegzaam ongeschonden gelaten, om van hare hooge oudheid te doen blijken. Op eenen steen namelijk in den muur vindt men het jaartal MCCCII gebeiteld, met de spreuk van den Griekschen tempel der wijsheid te Delphi, 'ken uzelven' terwijl van den hoogen en spitsen toren het muurwerk ongeveer zeven voet dik is, van zware middeleeuwsche baksteenen ter grootte van vier onzer tegenwoordige metselsteenen opgetrokken, die waarschijnlijk in de nabijheid dezer gemeente zijn gebakken, waar thans nog eene steenbakkerij bestaat.

 

Korte artikelen uit diverse kranten
Kerk der Hervormde gemeente opnieuw hersteld 02-02-1852
Kanalisatie van Westerwolde 28-11-1893
Kanalisatie van Westerwolde 30-05-1900
Branden 15-08-1911
Raadsvergadering 03-05-1913
Coöp. Raiffeisen Bank 20-05-1913
Afloop van aanbesteding 21-08-1913
Aanbesteding 04-09-1913
Raadsvergadering van Onstwedde 10-04-1914
Uitkomst aanbestedingen 06-05-1914
Verkoop Landerijen Vlagtwedde 02-10-1915
Afloop van verk. en aanb. 16-01-1916
Controle op het verwerken van aardappelen 11-09-1918
Vergadering raad Onstwedde 22-05-1922
Afloop van verkoop en aanbesteding 07-04-1933
Naamlooze Vennootschappen 13-09-1934
Diplomauitreiking Landbouwschool 01-05-1936
Eindles Lagere Landbouwschool 06-05-1941
Groninger Paardenstamboek 24-06-1941
Twee-jarig kindje verbrand 09-12-1950
Centrale Keuring Groningen 08-07-1954
De grote Fokdag te Stadskanaal 08-07-1955
Boerderijbrand te Vosseberg-Mussel 02-06-1956
De fokdag van de Veenkoloniale Hippique Vereniging te Stadskanaal 23-07-1956
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 19-06-1957
Lokale keuringen warmbloedpaarden 19-06-1958
Stamboekkeuringen warmbloedmerries in de Kanaalstreek 16-05-1959
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 18-06-1959
Landbouwer lette niet op en werd dodelijk gewond 13-12-1961
Acties drongen defensie terug 08-02-1975
Woonboerderij te koop 30-11-1994
Onstwedders bouwen reuzencatamaran 25-05-2002
Martha van de Weerd verruilt theetuin voor olijfbomen 26-06-2002
Chauffeur bekneld na kantelen truck 03-02-2005
Speurneuzen ontdekken 30 'rotte kiezen' 14-01-2010
Waaghals redt huis van ma buizerd 06-03-2012

 

© blekslage.nl - disclaimer