Blekslage

Blekslage

Aan het Mussel Aa Kanaal


In de krant

Krantenartikelen waar Blekslage en omgeving in voor komt.

Nieuwsblad van het Noorden 02-10-1915

Verkoop Landerijen Vlagtwedde.

Notaris FONTEIN, te Winschoten, zal op Donderdag den 28en October 1915, des namiddags vier uur, ten huize van den logementhouder A. J. SCHOBER, Waterschapshuis, te Vlagtwedde, ten verzoeke van de familie BOELENS-HESSE, publiek veilen, en 14 dagen daarna finaal verkoopen:

De volgende landerijen gelegen onder Weende en Ellersinghuizen, gemeenten Vlagtwedde en Onstwedde, als:
I. 4.90.60 H.A.ontgonnen Land 'Het Osseveld'.
II. 11.77.00 H.A. veengrond 'Kiel boven de Lokstreek', in perceelen.
III. Een veenplaats boven 'de Wienbossen', groot 16.27.80 H.A. in perc.
IV. Een veenplaats. boven 'de Wolfslaagte' groot 35.46.50 H.A. in perceelen.
Perc. 11. 111 en IV, komen te liggen aan een aan te leggen wijk tusschen Jipsinghuizen en Weende.

V. Een veenplaats aan het Musselkanaal, groot 9.19.35 H.A. in perceelen.
VI. Een veenplaats groot ongev. 12 H.A. gelegen in het 'Weenderveen' aan het land van de 'Aardappelmeelfabriek Musselkanaal en omstreken', bij voorgaand perceel.
VII. Een veenplaats aan het Musselkanaal, groot 7.05.88 H.A. in perceelen.
VIII. 3.31.85 H.A. groenland, 'de Blekslage' aan het Musselkanaal, in perceelen.
IX. 2.33.70 H.A. groenland 'de Bril' in de onmiddellijke nabijheid van het kanaal.
X. 2.65.70 H.A. groenland 'de Nieuwkamp' gelegen als voren.
XI. 2.93.04 H.A. groenland 'de Weiten', gelegen als voren.
XII. 6.32.19 H.A. groenland 'de Braakkamp', bij de Sluis te Harpel.

Aanwijs doet de heer G. BOELEMS te Weende.
Veilingsboekjes zullen tijdig verkrijgbaar worden gesteld.
Notaris FONTEIN.

Verkoop Westerwolde.

Op Dinsdag 1O October 1915, des nam. één uur, zullen ten verzoeke van den heer HARM A. WUBS te Ellersinghuizen, ten huize van SCHOBER (Waterschapshuis) te Vlagtwedde, in één zitting publiek worden verkocht:

2 Boerenbehuizingen, met landerijen in de gemeenten Vlagtwedde Ellersinghuizen, Weende, nabij Vlagtwedde, Harpel, Blekslege, Nieuwe Poldert, Renneborg, Onstwedde Smeerling, Metbroek, Mussel en Wedde, breeder omschreven in verkoopboekjes, verkrijgbaar ten huize van verkoop en ten kantore van

C. C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

 

Korte artikelen uit diverse kranten
Kerk der Hervormde gemeente opnieuw hersteld 02-02-1852
Kanalisatie van Westerwolde 28-11-1893
Kanalisatie van Westerwolde 30-05-1900
Branden 15-08-1911
Raadsvergadering 03-05-1913
Coöp. Raiffeisen Bank 20-05-1913
Afloop van aanbesteding 21-08-1913
Aanbesteding 04-09-1913
Raadsvergadering van Onstwedde 10-04-1914
Uitkomst aanbestedingen 06-05-1914
Verkoop Landerijen Vlagtwedde 02-10-1915
Afloop van verk. en aanb. 16-01-1916
Controle op het verwerken van aardappelen 11-09-1918
Vergadering raad Onstwedde 22-05-1922
Afloop van verkoop en aanbesteding 07-04-1933
Naamlooze Vennootschappen 13-09-1934
Diplomauitreiking Landbouwschool 01-05-1936
Eindles Lagere Landbouwschool 06-05-1941
Groninger Paardenstamboek 24-06-1941
Twee-jarig kindje verbrand 09-12-1950
Centrale Keuring Groningen 08-07-1954
De grote Fokdag te Stadskanaal 08-07-1955
Boerderijbrand te Vosseberg-Mussel 02-06-1956
De fokdag van de Veenkoloniale Hippique Vereniging te Stadskanaal 23-07-1956
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 19-06-1957
Lokale keuringen warmbloedpaarden 19-06-1958
Stamboekkeuringen warmbloedmerries in de Kanaalstreek 16-05-1959
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 18-06-1959
Landbouwer lette niet op en werd dodelijk gewond 13-12-1961
Acties drongen defensie terug 08-02-1975
Woonboerderij te koop 30-11-1994
Onstwedders bouwen reuzencatamaran 25-05-2002
Martha van de Weerd verruilt theetuin voor olijfbomen 26-06-2002
Chauffeur bekneld na kantelen truck 03-02-2005
Speurneuzen ontdekken 30 'rotte kiezen' 14-01-2010
Waaghals redt huis van ma buizerd 06-03-2012

 

© blekslage.nl - disclaimer