Blekslage

Blekslage

Aan het Mussel Aa Kanaal


In de krant

Krantenartikelen waar Blekslage en omgeving in voor komt.

Nieuwsblad van het Noorden 08-07-1954

Centrale Keuring Groningen

(Van onze deskundige medewerker)

De wijzigingen, die de laatste jaren in de Centrale Keuring van warmbloedpaarden zijn gebracht, hebben hun gunstige uitwerking gehad. Nu de jaarling merries die voor een derde premie in aanmerking komen op de locale keuringen reeds geprimeerd worden en dit systeem met de tweejarigen nagevolgd is, blijkt het gemiddelde gehalte aanzienlijk te zijn gestegen.
Er is thans ruimte gekomen voor een goede beoordeling van een aantal uitgezochte veulens en ook de landbouw rijpaarden komen beter tot hun recht.

Veulens maakten goede indruk

Gezien het zeer hoge gehalte van de veulens in de provincie Groningen, was het aantal gepresenteerde veulens wat aan de kleine kant.
De zes hengstveulens hebben een goede indruk gemaakt.

Aan de kop kwam Zottos, V. Regent, eig. H. Schutte, Vosseberg; een gehalte veulen, zwaar en mooi van bouw met mooie benen.
Tweede werd Zeester, V. Officier, eig. P. S. Wiersema, Spijk. Ook een gehalte veulen, dat in details met het eerste verschilt, maar zeer veel adel heeft.
Derde werd eveneens een zoon van Officier, n.l. Zilvo, eig. J. T. Mellema, Beersterhogen, zwaar, mooi soortig veulen, goede bewegingen.
Dan volgde een robust veulen van Harro, eig. J. Tempel, Blekslage en vervolgens een uitblinkend veulen, V. Regent, eig. H. v. Boven, Horsten en tot slot een Harro, eig. R. H. Slim, Musselkanaal, wat gehandicapt door verlies van veulenhaar, maar toch opvallend van type.

Drie- en vierjarige modelmerries

De driejarige en vierjarige modelmerries waren gemiddeld goed.
Aan de kop kwam een zeer goede merrie, n.l. Quelea, V. Harro. eig. J. Tempel Sr., Blekslage. Heel mooie romp, edel en sterk van lijnen.
Tweede werd de vierjarige Helmgiska II, V. Freigraf, eig, E. Bolhuis, Zeerijp. Heeft voor vier jaar te zijn, maar is buitengewoon gebouwd en draaft ook best.
Vervolgens kwam een heel beste dochter van Officier, n.l. Ratuna, eig. D. J. Mellema D.E.zn., Reiderwolderpolder. Extra van soort.
Dan kwam een diepe, mooie edele dochter van Karedoe, eig. D. K. Welt, Usquert.
Vervolgens kreeg nog een eerste premie Olba. V. Officier, eig. N. V. Mij. Tot Expl. v. d. Joh. Kerkhovenpolder, Woldendorp. Forse, brede en diepe merrie.

 

Korte artikelen uit diverse kranten
Kerk der Hervormde gemeente opnieuw hersteld 02-02-1852
Kanalisatie van Westerwolde 28-11-1893
Kanalisatie van Westerwolde 30-05-1900
Branden 15-08-1911
Raadsvergadering 03-05-1913
Coöp. Raiffeisen Bank 20-05-1913
Afloop van aanbesteding 21-08-1913
Aanbesteding 04-09-1913
Raadsvergadering van Onstwedde 10-04-1914
Uitkomst aanbestedingen 06-05-1914
Verkoop Landerijen Vlagtwedde 02-10-1915
Afloop van verk. en aanb. 16-01-1916
Controle op het verwerken van aardappelen 11-09-1918
Vergadering raad Onstwedde 22-05-1922
Afloop van verkoop en aanbesteding 07-04-1933
Naamlooze Vennootschappen 13-09-1934
Diplomauitreiking Landbouwschool 01-05-1936
Eindles Lagere Landbouwschool 06-05-1941
Groninger Paardenstamboek 24-06-1941
Twee-jarig kindje verbrand 09-12-1950
Centrale Keuring Groningen 08-07-1954
De grote Fokdag te Stadskanaal 08-07-1955
Boerderijbrand te Vosseberg-Mussel 02-06-1956
De fokdag van de Veenkoloniale Hippique Vereniging te Stadskanaal 23-07-1956
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 19-06-1957
Lokale keuringen warmbloedpaarden 19-06-1958
Stamboekkeuringen warmbloedmerries in de Kanaalstreek 16-05-1959
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 18-06-1959
Landbouwer lette niet op en werd dodelijk gewond 13-12-1961
Acties drongen defensie terug 08-02-1975
Woonboerderij te koop 30-11-1994
Onstwedders bouwen reuzencatamaran 25-05-2002
Martha van de Weerd verruilt theetuin voor olijfbomen 26-06-2002
Chauffeur bekneld na kantelen truck 03-02-2005
Speurneuzen ontdekken 30 'rotte kiezen' 14-01-2010
Waaghals redt huis van ma buizerd 06-03-2012

 

© blekslage.nl - disclaimer