Blekslage

Blekslage

Aan het Mussel Aa Kanaal


In de krant

Krantenartikelen waar Blekslage en omgeving in voor komt.

Nieuwsblad van het Noorden 10-04-1914

Raadsvergadering van Onstwedde

STADSKANAAL 9 April. In de heden gehouden raadsvergadering van Onstwedde werd een adres van de Vereeniging voor Plaatselijke belangen te Mussel om aanleg van een weg van Blekslage naar Mussel, waarvoor door belanghebbenden f 7OO wordt aangeboden, gerenvoyeerd aan Burg. en Weth. om advies.

Besloten werd adhaesie te betuigen aan het bekende adres van B. en W. van Velsen.

Besloten werd tot het aangaan eener 4½ pct. geldleening, groot f 5.750, in aandeelen van f 500 en een van f 250, voor de kosten van den verbouw van het gemeentehuis.

In verband met de weigering van den brievengaarder om tegen een belooning van f 5O per jaar als kantoorhouder to fungeeren werd teruggekomen op het besluit tot aanlegging van een hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor te Stadskanaal (afdraai).

Tot lid der commissie tot wering van schoolverzuim te Stadskanaal werd benoemd de heer H. Smook.
De heeren Tempel, Brouwer en Middelkamp waren afwezig.

 

Korte artikelen uit diverse kranten
Kerk der Hervormde gemeente opnieuw hersteld 02-02-1852
Kanalisatie van Westerwolde 28-11-1893
Kanalisatie van Westerwolde 30-05-1900
Branden 15-08-1911
Raadsvergadering 03-05-1913
Coöp. Raiffeisen Bank 20-05-1913
Afloop van aanbesteding 21-08-1913
Aanbesteding 04-09-1913
Raadsvergadering van Onstwedde 10-04-1914
Uitkomst aanbestedingen 06-05-1914
Verkoop Landerijen Vlagtwedde 02-10-1915
Afloop van verk. en aanb. 16-01-1916
Controle op het verwerken van aardappelen 11-09-1918
Vergadering raad Onstwedde 22-05-1922
Afloop van verkoop en aanbesteding 07-04-1933
Naamlooze Vennootschappen 13-09-1934
Diplomauitreiking Landbouwschool 01-05-1936
Eindles Lagere Landbouwschool 06-05-1941
Groninger Paardenstamboek 24-06-1941
Twee-jarig kindje verbrand 09-12-1950
Centrale Keuring Groningen 08-07-1954
De grote Fokdag te Stadskanaal 08-07-1955
Boerderijbrand te Vosseberg-Mussel 02-06-1956
De fokdag van de Veenkoloniale Hippique Vereniging te Stadskanaal 23-07-1956
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 19-06-1957
Lokale keuringen warmbloedpaarden 19-06-1958
Stamboekkeuringen warmbloedmerries in de Kanaalstreek 16-05-1959
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 18-06-1959
Landbouwer lette niet op en werd dodelijk gewond 13-12-1961
Acties drongen defensie terug 08-02-1975
Woonboerderij te koop 30-11-1994
Onstwedders bouwen reuzencatamaran 25-05-2002
Martha van de Weerd verruilt theetuin voor olijfbomen 26-06-2002
Chauffeur bekneld na kantelen truck 03-02-2005
Speurneuzen ontdekken 30 'rotte kiezen' 14-01-2010
Waaghals redt huis van ma buizerd 06-03-2012

 

© blekslage.nl - disclaimer