Blekslage

Blekslage

Aan het Mussel Aa Kanaal


In de krant

Krantenartikelen waar Blekslage en omgeving in voor komt.

Nieuwsblad van het Noorden 20-05-1913

Coöp. Raiffeisen Bank

MUSSEL, 19 Mei. Zaterdagavond vergaderde in 't café Scheper alhier dc coöp. Raiffeisen Bank, gevestigd te Mussel.

Aan t jaarverslag ontleenen we o.a., dat in het jaar 1912 de ontvangsten f 31.118,70 bedroegen en de uitgaven f 30.013,86, alzoo een omzet van f 61.132,56.
Op 31 Dec. was aan voorschotten verstrekt f 9.565 in loopende rekening uitgegeven f 17.699,64 aan spaargelden ontvangen f 11.773,01 en in rekening-courant f 10.962,17 ontvangen.
Aan rente, kosten en provisie werd in 1912 ontvangen f 658,52 en uitgegeven f 655,97, zoodat er op 31 Dec. 1912 een zuivere winst was van f 2,55.
De rekening en balans werden in de beste orde bevonden en definitief goedgekeurd.

Tot lid van het bestuur werd herkozen de heer A. R. Borgeld te Kopstukken, tot leden van den Raad van Toezicht gekozen de heeren H. Penning te Oomsberg en J. Nonkes te Blekslage en tot plaatsvervangende bestuursleden gekozen de heer H. Penning en herkozen de heer J. Mestemaker te Kopstukken.

In dc commissie voor 't nazien van de rekening en balans van het boekjaar 1913 werden benoemd de heeren J. Nonkes en J. Plaggenborg.

 

Korte artikelen uit diverse kranten
Kerk der Hervormde gemeente opnieuw hersteld 02-02-1852
Kanalisatie van Westerwolde 28-11-1893
Kanalisatie van Westerwolde 30-05-1900
Branden 15-08-1911
Raadsvergadering 03-05-1913
Coöp. Raiffeisen Bank 20-05-1913
Afloop van aanbesteding 21-08-1913
Aanbesteding 04-09-1913
Raadsvergadering van Onstwedde 10-04-1914
Uitkomst aanbestedingen 06-05-1914
Verkoop Landerijen Vlagtwedde 02-10-1915
Afloop van verk. en aanb. 16-01-1916
Controle op het verwerken van aardappelen 11-09-1918
Vergadering raad Onstwedde 22-05-1922
Afloop van verkoop en aanbesteding 07-04-1933
Naamlooze Vennootschappen 13-09-1934
Diplomauitreiking Landbouwschool 01-05-1936
Eindles Lagere Landbouwschool 06-05-1941
Groninger Paardenstamboek 24-06-1941
Twee-jarig kindje verbrand 09-12-1950
Centrale Keuring Groningen 08-07-1954
De grote Fokdag te Stadskanaal 08-07-1955
Boerderijbrand te Vosseberg-Mussel 02-06-1956
De fokdag van de Veenkoloniale Hippique Vereniging te Stadskanaal 23-07-1956
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 19-06-1957
Lokale keuringen warmbloedpaarden 19-06-1958
Stamboekkeuringen warmbloedmerries in de Kanaalstreek 16-05-1959
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 18-06-1959
Landbouwer lette niet op en werd dodelijk gewond 13-12-1961
Acties drongen defensie terug 08-02-1975
Woonboerderij te koop 30-11-1994
Onstwedders bouwen reuzencatamaran 25-05-2002
Martha van de Weerd verruilt theetuin voor olijfbomen 26-06-2002
Chauffeur bekneld na kantelen truck 03-02-2005
Speurneuzen ontdekken 30 'rotte kiezen' 14-01-2010
Waaghals redt huis van ma buizerd 06-03-2012

 

© blekslage.nl - disclaimer