Blekslage

Blekslage

Aan het Mussel Aa Kanaal


In de krant

Krantenartikelen waar Blekslage en omgeving in voor komt.

Nieuwsblad van het Noorden 22-05-1922

Vergadering raad Onstwedde

STADSKANAAL, 20 Mei. In de gisteren gehouden volt. verg. van den raad der gemeente Onstwedde werden eenige ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. Om advies aan B. en W. werden gezonden een adres om subsidie voor een kunstweg Ellersinghuizen over Harpel, Blekslage naar den kunstweg te Mussel en een adres van 'Het Groene Kruis' te Onstwedde om verhooging der gem. bijdrage.

Aan mej. A. C. Logemann werd op verzoek eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de school 2 te Musselkanaal en aan mej. I. Israëls-Ploegsma als onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de school voor U. L. O.

Overeenkomstig het verlangen van den Minister van Binnenlandsche Zaken werd de heffingsverordening op de gemeentelijke inkomstenbelasting gewijzigd voor zooveel het maximmn vermenigvuldigingscijfer betreft.

Op de adressen tot wederinvoering van de kermissen werd met 7 tegen 6 stemmen afwijzend beschikt.

Het adres om gelden beschikbaar te stellen voor het verschaffen van melk aan de leerlingen van de school te Onstwedde, die 's middags overblijven, werd voor kennisgeving aangenomen.

Aan verschillende bijzondere scholen werden voorschotten toegekend op de kosten van instandhouding dier scholen.

Vastgesteld werd eene verordening, aanwijzende de stemlokalen, terwijl de leden der stembureaux in de 9 stemdistricten werden benoemd.

Tegen de huurders van noodwoningen, die nalatig blijven hunne huursommen aan te zuiveren, zal eene rechtsvordering worden ingesteld.

Wegens vermindering van het aantal leerlingen werd aan mej. G. Roodenboog eervol ontslag verleend als helpster bij het onderwijs in de nuttige handwerken aan de school te Vledderveen.

De gasprijzen werden vastgesteld als volgt: Lichtgas 14 cent, kookgas 12 cent, industriegas 10 cent, mumtgas 13 cent.

Tot onderwijzeres aan de school 3 te Musselkanaal werd benoemd mej. R. Geerts te 2e Exloërmond en tot onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de school voor U. L. O. mej. G. Laarberg-Geelink.

Besloten werd het huis tegenover het gemeentehuis, waarvan het terrein bestemd is voor een toegangsweg, publiek op afbraak te verkoopen.

 

Korte artikelen uit diverse kranten
Kerk der Hervormde gemeente opnieuw hersteld 02-02-1852
Kanalisatie van Westerwolde 28-11-1893
Kanalisatie van Westerwolde 30-05-1900
Branden 15-08-1911
Raadsvergadering 03-05-1913
Coöp. Raiffeisen Bank 20-05-1913
Afloop van aanbesteding 21-08-1913
Aanbesteding 04-09-1913
Raadsvergadering van Onstwedde 10-04-1914
Uitkomst aanbestedingen 06-05-1914
Verkoop Landerijen Vlagtwedde 02-10-1915
Afloop van verk. en aanb. 16-01-1916
Controle op het verwerken van aardappelen 11-09-1918
Vergadering raad Onstwedde 22-05-1922
Afloop van verkoop en aanbesteding 07-04-1933
Naamlooze Vennootschappen 13-09-1934
Diplomauitreiking Landbouwschool 01-05-1936
Eindles Lagere Landbouwschool 06-05-1941
Groninger Paardenstamboek 24-06-1941
Twee-jarig kindje verbrand 09-12-1950
Centrale Keuring Groningen 08-07-1954
De grote Fokdag te Stadskanaal 08-07-1955
Boerderijbrand te Vosseberg-Mussel 02-06-1956
De fokdag van de Veenkoloniale Hippique Vereniging te Stadskanaal 23-07-1956
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 19-06-1957
Lokale keuringen warmbloedpaarden 19-06-1958
Stamboekkeuringen warmbloedmerries in de Kanaalstreek 16-05-1959
Lokale keuringen van jonge warmbloedpaarden 18-06-1959
Landbouwer lette niet op en werd dodelijk gewond 13-12-1961
Acties drongen defensie terug 08-02-1975
Woonboerderij te koop 30-11-1994
Onstwedders bouwen reuzencatamaran 25-05-2002
Martha van de Weerd verruilt theetuin voor olijfbomen 26-06-2002
Chauffeur bekneld na kantelen truck 03-02-2005
Speurneuzen ontdekken 30 'rotte kiezen' 14-01-2010
Waaghals redt huis van ma buizerd 06-03-2012

 

© blekslage.nl - disclaimer